Omgevingsdialoog 16 juni

Uitnodiging omgevingsdialoog zonneweide Kattenberg op 16 juni a.s.

Initiatiefnemers van Zonneweide Kattenberg te Oirschot (zoekgebied aan beide zijden van de A58 nabij Stille Wille, Bekersberg en Kattenberg) organiseren op 16 juni aanstaande om 19.00 uur een omgevingsdialoog in de vorm van een digitale bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is om belangstellenden en belanghebbenden te informeren over de plannen, planning en bijbehorende procedures. Ook de gemeente Oirschot zal aanwezig zijn bij deze dialoog.

Vanzelfsprekend is het voor deelnemers ook mogelijk om hun visie in te brengen zodat deze kan worden verwerkt in de planvorming. Deze bijeenkomst vindt plaats naast de individuele gesprekken die initiatiefnemers reeds voerden en blijven voeren met direct belanghebbenden die zich gemeld hebben op basis van eerdere berichtgeving.

De omgevingsdialoog wordt nu gevoerd, vooruitlopend op het indienen van de plannen bij de gemeente. Wij zijn echter wel van mening dat het gesprek met belanghebbenden en belangstellenden een permanent onderdeel uitmaakt van het proces. Er zullen dus nog meerdere momenten volgen waarbij het contact met de omgeving wordt gezocht, zowel voor de ruimtelijke inrichting, maar ook voor de mogelijkheden voor burgerparticipatie.

Belangstellende voor de dialoog op 16 juni kunnen zich aanmelden door te klikken op de volgende link:

Aanmelden (niet meer mogelijk)

Na opgave van voornaam, achternaam en e-mailadres krijgt u een persoonlijke link toegestuurd. Mocht u al eerder in contact willen komen met initiatiefnemers dan kunt u een mailtje sturen naar  

Wij adviseren u voor nadere informatie over het beleid rondom zonne-energie in Oirschot eens te kijken op de website www.oirschot.nl/duurzaamheid

NB: In het zoekgebied is nog een initiatiefnemer actief op een klein deel van het plangebied. Dit overlapt niet met de plannen voor deze zonneweide. 

Met vriendelijke groet,

Zonneweide Kattenberg BV

Thijs van Oirschot & Lodewijk Burghout