Omgevingsdialoog & contact

Als initiatiefnemer hebben wij onze plannen bij de gemeente onder de aandacht gebracht en daarvoor hebben wij onze eerste ideeën op papier gezet. Deze ideeën willen wij samen met de omgeving verder uitwerken tot een volwaardig plan. Wij zijn namelijk van mening dat direct omwonenden en andere belanghebbenden een belangrijke rol dienen te spelen in het uitwerken van dit plan.

Door de actuele Corona-maatregelen is het tot op heden lastig gebleken om samen met de directe omgeving in buurtbijeenkomsten te overleggen over wensen, ideeën en bedenkingen. Deze handschoen pakken wij in de maanden april en mei van dit jaar op. Weliswaar niet in de vorm van grote informatiebijeenkomsten voor de hele buurt, maar in de vorm van individuele bezoeken en kleine bijeenkomsten voor specifieke delen van het plangebied en andere betrokkenen (geinteresseerden en belangengroeperingen). Uiteraard allemaal met inachtneming van de coronamaatregelen. Pas na het afronden van deze omgevingsdialoog zullen wij ons plan definitief indienen bij de gemeente Oirschot ter beoordeling.

Naast het betrekken van de directe omgeving bij de planvorming hechten wij ook waarde aan het bieden van mogelijkheden aan omwonenden en burgers uit Oirschot om mee te profiteren van het rendement van een zonneweide. Hiertoe bieden wij u diverse mogelijkheden aan om mee te investeren. Op een later moment informeren wij u graag over de mogelijkheden.

Indien u op de hoogte wilt blijven of mee wilt denken aan het plan of uw mening kenbaar wilt maken, dan kunt u zich melden op de contactgegevens zoals vermeld op deze website. Wij kunnen u dan informeren met behulp van nieuwsbrieven en indien nodig contact met u opnemen.