Zonneweide Kattenberg

In de zomer van 2020 heeft de gemeente Oirschot het gebied Kattenberg / Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van een zonneweide. Het zoekgebied beslaat circa 100 hectare en is gelegen rondom de A58. Naast ruimte voor de opwerk van duurzame energie met behulp van zonnepanelen is rekening gehouden met landschappelijke inpassing en een langzaam-verkeer-verbinding tussen Landgoed Baest en de Stille Wille.

zoekgebied zonne energie

De keuze van de gemeente is op dit zoekgebied gevallen na een uitgebreide studie die zij samen met de 5 Kempen-gemeenten hebben uitgevoerd. Deze studie, uitgevoerd in de vorm van een Milieu Effect Rapportage (MER), had als doel om randvoorwaarden te definiƫren die nodig zijn bij het invullen van de taak die de gemeenten hebben gekregen van het Rijk in het kader van de energietransitie.

Lodewijk Burghout en Thijs van Oirschot, twee regionaal gebonden ondernemers met ervaring in ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame energieprojecten, hebben zich verenigd in Zonneweide Kattenberg Oirschot BV. Dit bedrijf heeft zich in maart 2021 gemeld bij de gemeente Oirschot als initiatiefnemer om invulling te geven aan de plannen voor het zoekgebied. Uiteraard wordt bij de realisatie ook de mogelijkheid geboden aan omwonenden en burgers van de gemeente Oirschot om mee te participeren om op deze wijze ook mee te kunnen profiteren van de opbrengsten van de zonneweide.

Initiatiefnemers van Zonneweide Kattenberg te Oirschot (zoekgebied aan beide zijden van de A58 nabij Stille Wille, Bekersberg en Kattenberg) organiseerden op 16 juni een omgevingsdialoog in de vorm van een digitale bijeenkomst.

Op deze website kunt u onder de knop downloaden de presentatie vinden die toen gegeven is. Tevens is daar de landschapsvisie te downloaden. De aankomende weken wordt deze gebruikt als onderlegger om met omwonenden in detail te kijken naar verdere uitwerking. Initiatiefnemers nemen hiervoor contact op met belanghebbenden die zich reeds gemeld hebben. Nieuwe belanghebbenden kunnen zich alsnog melden bij initiatiefnemers via de contactgegevens op deze website.

Mocht u in contact willen komen met initiatiefnemers dan kunt u een mailtje sturen naar  

Wij adviseren u voor nadere informatie over het beleid rondom zonne-energie in Oirschot eens te kijken op de website www.oirschot.nl/duurzaamheid

NB: In het zoekgebied is nog een initiatiefnemer actief op een klein deel van het plangebied. Dit overlapt niet met de plannen voor deze zonneweide. 

Met vriendelijke groet,

Zonneweide Kattenberg BV

Thijs van Oirschot & Lodewijk Burghout


Nieuwsarchief

» 08-06-2021: Omgevingsdialoog 16 juni

Op basis van de omgevingsdialoog werken wij de plannen verder uit en deze worden net voor de zomer van dit jaar ter beoordeling ingediend bij de gemeente Oirschot. Gedurende de zomer zal de gemeente Oirschot dit plan vanuit diverse invalshoeken beoordelen en ons terugkoppeling geven. Na eventuele aanpassingen wordt een formeel principeverzoek ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Na een positief besluit wordt in het najaar van 2021 een vergunningaanvraag ingediend. Uiteraard kunt u, zoals gebruikelijk bij vergunningenprocedures, ook zienswijzen bij de gemeente indienen op het moment dat deze vergunning als ontwerpvergunning wordt gepubliceerd. Mede vanwege de aansluiting op het hoogspanningsnet, verwachten wij dat de feitelijke realisatie nog enkele jaren op zich kan laten wachten.

Downloads

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via of vul onderstaand formulier in.

U heeft uw naam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
U heeft uw e-mailadres is niet (correct) ingevuld. Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht, vul een bericht in. Gebruik minimaal 10 karakters.
U dient akkoord te gaan met onze privacyverklaring